Topografinės nuotraukos

Topografiniai planai- topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

Topografinės nuotraukos yra reikalingos prieš atliekant projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį arba projektuojant požeminius inžinerinius tinklus.

 

Topografinei nuotraukai atlikti reikia pateikti:

1. Žemės sklypo teisinę registraciją;
2. Preliminarų arba detalųjį sklypo planą;
3. Sklype esančių statinių teisinę registraciją patvirtinančius dokumentus.