Skenavimas iš orlaivių, lazerine sistema - LIDAR

Esame inovatyvi kompanija ir viena iš paslaugų, kurią teikiame - tai vis plačiau taikoma skenavimo iš orlaivių lazerinė sistema (Light Detection and Ranging, LIDAR). 

geopartneris lidar pastatas

Pagrindinis LIDAR sistemų taikymo motyvas yra LIDAR geba per trumpą laiką surinkti didelius aukščio (apdorojus dažniausiai nustatomas absoliutusis aukštis) informacijos masyvus. Ši technologija, sujungta su bepiločių orlaivių galimybėmis, greitai ir aiškiai parodo tikrą žemės paviršiaus vaizdą be augalijos sluoksnio.

Įranga greitai įveikia didelės apimties darbus: kur tradiciniais metodais fiziniai matavimai būtų užtrukę keletą savaičių, naudojant šią technologiją, esant palankioms oro sąlygoms, tai galima padaryti per vieną dieną. Kadangi tai aktyvaus jutimo technologija (matavimams naudojamas lazeris), ji leidžia fiksuoti žemės taškus net tankiausioje augalijoje arba smulkesnio skersmens detales atviresnėse vietose.

Vienas svarbiausių optimizuotos įrangos pranašumų – laiko taupymas, kas šiais laikais yra brangiausias resursas. Surinktų duomenų kiekis yra didžiulis ir mokėti juos visus panaudoti gali būti iššūkis duomenų gavėjams, bet šiandien rinka siūlo daugybę programinės įrangos, kuri palengvina duomenų apdorojimą ir leidžia darbus atlikti tiksliau ir kokybiškiau.

Seniai naudojamos skenerių įrangos modifikavimas praplėtė ir technologijos panaudojimo galimybes. Ji pravers archeologijoje – leis miškingoje teritorijoje išgauti tikrą žemės paviršiaus vaizdą, kuris suteikia galimybę daryti prielaidas apie esamą teritoriją ir atrasti naujus istorinius klodus, kurių anksčiau nebuvo galima net pamatyti. Technologija plačiai ir efektyviai naudojama statybų sektoriuje, kur leidžia apskaičiuoti tūrius įvairaus dydžio teritorijose ir žemės trūkumus ar perteklius vadovaujantis projektu. Didelis technologijos pranašumas – gebėjimas panaikinti augalinį sluoksnį tiksliems duomenims gauti, ko negalima padaryti naudojant fotogrametrijos metodus.

geopartneris lidar kelias

Dar viena sritis, kur ši technologija gerokai palengvina darbą, – kelių, griovių ir elektros laidų skenavimas. Šis monotoniškas ir be galo sekinantis darbas dėl dviejų mechanizmų sinergijos atliekamas greitai ir kokybiškai. Duomenų kiekis gali siekti 50–200 taškų/m2, tuo tarpu naudojant tradicinį sprendimą gali būti 1–10 taškų kas 10+ metrų.

Be abejo, įranga gali būti efektyviai panaudota ir tradicinėje geodezijoje, rengiant didžiulio masto topografinius ar geodezinius planus.

Bet nereikėtų apsiriboti tik šiomis išvardytomis įrangos pritaikymo galimybėmis – jos priklauso tik nuo siekiamų rezultatų. Tai gali būti žemės matavimai, laidų vektorizavimai, situacijos analizė ir kt. Matavimų tikslumas panašus į GNSS prietaisų matavimus (kelių centimetrų paklaida), bet duomenų tankumas ir sukaupimo greitis yra nepalyginamai didesni.

Skenuojant elektros linijas šia modifikuota įranga galima identifikuoti laidams pavojingą augaliją, laido atstumą iki žemės, vektorizuoti laidus.

„LiDAR“ skeneriai ant bepiločių orlaivių leidžia patikimai vykdyti vandens kranto monitoringą ir stebėti irimą, matyti ir pamatuoti kelių nelygumus, pateikti vandens tėkmės planą, suskaičiuoti supiltos ar lygios žemės ant norimo paviršiaus tūrius. Sukauptus duomenis galima naudoti projektuojant ir į turimus taškinius duomenis galima įterpti suprojektuotus objektus ir kt.

geopartneris lidar kelio profilis

Nors sprendžiant iš darbo principo ši įranga gali būti painiojama su fotogrametrijos metodais, nes abiem atvejais naudojamas bepilotis orlaivis ir sukuriamas taškų masyvas, vadinamas taškų debesimi, bet fotogrametrija skirta ortofotografiniams žemėlapiams sudaryti ir objektui peržiūrėti, o „LiDAR“ leidžia fiksuoti faktą, neatsižvelgiant į apšvietimą (rezultatą galime gauti ir naktį), be to, sukaupiami duomenys yra detalesni.