Pastatų (namų) pridavimas

Pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai, įprastai jis turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai. Kad tai būtų padaryta, reikalingas statybos pridavimas.

 

Padėsime sutvarkyti reikalingus dokumentus ,kurie reikalingi namo pridavimo (statybos užbaigimo) procedūrai:

Deklaracija;
Statybos leidimo skenuota kopija;
Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena;
Statinio kadastro duomenų bylų skenuotos kopijos;
Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų skenuotos kopijos;
Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, skenuotos kopijos;
Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų skenuotos kopijos;
Rašytinių pritarimų skenuotos kopijos;
Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų skenuotos kopijos;
Statytojo įgaliojimo pateikti prašymą skenuota kopija;
Statinio paveldėjimo teisės liudijimo skenuota kopija (kai pateikia paveldėtojas);
Statinių geodezinės nuotraukos skenuotos kopijos;
Pastatų energinio naudingumo sertifikato skenuota kopija (kai privalomi);
Pastatų garso klasifikavimo protokolų skenuotos kopijos (kai privalomi);
Pažyma apie statinio atitiktį projektui skenuota kopija;
Kitų Statytojų, nurodytų statybą leidžiančiame dokumente (jei jų yra), įgaliojimų Statytojui pateikti prašymą skenuotos