Geodeziniai matavimai

Geodeziniai matavimai praverčia norint žinoti tikslias savo žemės nuosavybės ribas ir plotą. Šie duomenis būtini, kai norima parduoti, padalinti, sujungti sklypus.

Taip pat parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Geodeziniai matavimai atliekami naudojant moderniausią šiuolaikinę geodezinių matavimų techniką. Naujausius GPS imtuvus, teodolitus bei lazerinius tacheometrus.

 

Mes nustatome žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates, apskaičiuojame tų žemės sklypų plotus ir statinių geometrinius parametrus.

Kartografuojame žemės naudmenų kontūrus, pažymime žemės naudojimo apribojimus ir servitutus,
parengiame žemės sklypo planus.

Sudarome nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylas, atliekame statinių kampų žymėjimo darbus,
parengiame pastatų pririšimo žemės sklype planus.

Statinių kadastriniai matavimai yra atliekami pastačius statinius, juos rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius.